kim są gwiezdne szafiry

Korpus Gwiezdnych Szafirów

„Za serca stracone, pragnące pomocy, Za tych zagubionych w najciemniejszej nocy. Wraz z pierścieniem wśród wojen okrutności, Podbijemy wszystkich fioletem miłości!” Powstanie Gwiazda