Ziemia 41

DC interpretuje Image Comics. Ziemia, na której bohaterowie są od siebie bardzo niezależni, chociaż dzielą jeden świat możemy tutaj spotkać takie postacie jak
Dino-Cop – inspirowany Svage Dragonem
Spore – inspirowany Spawnem
Fletch – inspirowany Shaftem
Vague – inspirowana Vogue
Flintstein – inspirowany Badrockiem